news - 7

02.11.2015

Koło Studentów Informatyki UJ zaprasza wszystkich na 3 wydarzenia z Google – w tym dwa kończące się pizzą!

Czytaj więcej

01.11.2015

Dotychczas dostęp do siedziby KSI (sala 1173) odbywa się za pomocą zwykłego klucza. Zdecydowaliśmy się opracować własny zamek elektroniczny (niezależny od systemu wydziałowego), tak aby każdy członek KSI posiadający zwykłą legitymację studencką był w stanie wejść do Koła.

Czytaj więcej

01.10.2015

Zapraszamy na kolejną edycję konferencji IT Academic Day, która odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego!

Czytaj więcej

01.01.2015

Zapraszamy do korzystania z naszej biblioteki. Przyjmujemy także książki związane z informatyką/matematyką (ale nie przynoście nam dokumentacji Turbo Pascala 4.0)

Czytaj więcej