Walne Zebranie 2016

2016-10-19

Zapraszamy wszystkich członków na coroczne Walne Zebranie Koła Studentów Informatyki UJ.

Odbędzie się ono w naszej siedzibie, tj. w sali 1173 26 października (środa) - I termin o 19:00, w razie braku kworum - II termin o 19:30.

Na Walnym:

  • sprawozdanie zarządu z działalności Koła w poprzednim roku akademickim
  • sprawozdanie finansowe Koła
  • raport komisji rewizyjnej
  • wolne wnioski
  • wybory zarządu, komisji rewizyjnej i gospodarza

Uwaga! W Walnym udział wziąć może każdy, natomiast zgodnie ze statutem Koła, prawo głosu w wyborach mają jedynie członkowie z opłaconą składką członkowską do momentu rozpoczęcia Walnego Zebrania w danym roku akademickim. Istnieje możliwość opłacenia składki (30 zł) na kolejny rok przelewem - w takim wypadku skontaktujcie się z nami mailowo.