2022-05-12

Nadszedł czas na najważniejsze wydarzenie Kołowe w tym roku - Walne Zgromadzenie Członków. Odbędzie się ono 19 maja (czwartek) o godzinie 18:00 w Siedzibie Koła (1173).

Walne Zgromadzenie to okazja na podsumowanie działań Koła w minionej Kadencji oraz wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Pomimo oficjalnego charakteru wydarzenia, na pewno nie zabraknie humoru oraz świetnej atmosfery.

Porządek obrad:

  1. Wybór Komisarza Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  3. Sprawozdanie Zarządu
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  5. Wybory Zarządu
  6. Wybory Komisji Rewizyjnej
  7. Wolne wnioski