2019-10-21

W miniony piątek odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Koła Studentów Informatyki UJ. Zaczęliśmy i zakończyliśmy sukcesem - od niepamiętnych czasów kworum zebrało się w pierwszym zaplanowanym terminie. Pozwoliło nam to sprawnie przeprowadzić całe spotkanie oraz zakończyć część oficjalną w rekordowym czasie.

Podczas spotkania pożegnaliśmy Ustępujący Zarząd, któremu pogratulowano wszystkich osiągnięć. Jego członkowie wygłosili raport podsumowujący swoją działalność w czasie trwania kadencji. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (w składzie Dominika Zając oraz Michał Herda), mimo kilku cennych uwag skierowanych w działalność zarządu potwierdziło, że w Kole Studentów Informatyki UJ dzieją się same dobre rzeczy, a za większość z nich w minionym roku odpowiedzialni byli ustępujący ze swoich pozycji: Prezes Koła Adam Piekarczyk, Wiceprezes Adam Pardyl, Wiceprezes Wojciech Sabała, Skarbnik Szymon Smykała, Sekretarz Dominik Wołek.

Po tej emocjonalnej części przyszła pora na podjęcie decyzji o przyszłości Koła. Jednogłośnie jego członkowie przyjęli nowy Statut oraz wybrali nowy Zarząd, którego skład przedstawia się następująco: Prezes Koła Dominik Wołek, Wiceprezes Adam Pardyl, Skarbnik Łukasz Sereda, Członek Zarządu Elwira Zimoch, Członek Zarządu Mateusz Maćkowski. Tegoroczną Komisję Rewizyjną będą tworzyć Adam Piekarczyk, Wojciech Sabała oraz Jakub Kiermasz, których zadaniem będzie nadzorowanie nowo wybranego Zarządu oraz rozliczanie go z ogółu działalności.

Za swoje zasługi dla Koła Studentów Informatyki UJ tytułem Członka Honorowego zostali mianowani Adam Piekarczyk oraz Michał Herda.

Było nam niezmiernie miło gościć wszystkich przybyłych. Zachęcamy do aktywnej działalności w Kole. Do zobaczenia w maju 😊🤖