Podziękowania dla wolontariuszy

2018-04-19

Nie od dziś wiadomo, że KSI ma najlepszych wolontariuszy na świecie - nasz Wydział też o tym wie!

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie, na którym Prodziekan ds. studenckich - dr hab. Piotr Niemiec oraz Pełnomocnik Dziekana ds. promocji - dr hab. Wojciech Słomczyński podziękowali wszystkim zaangażowanym we współtworzenie Dnia Wydziału, Dnia Otwartego UJ oraz Targów Kariery WMiI.

My również dziękujemy!