Stypendia na WMiI

2017-06-06

Wydział Matematyki i Informatyki UJ przygotował specjalną ofertę stypendiów dla najzdolniejszych studentów.

Stypendium rektora Nie każdy wie że może zostać przyznane już na 1 roku studiów - finalistom olimpiad. Stypendium to może otrzymać maksymalnie 10% studentów na kierunku. Zgłoszenia do 20.10.2017.

Fundusz Rektorski Przeznaczone dla uczestników olimpiad międzynardowych przyznawane jest na 10 miesięcy. Zgłoszenia również do 20.10.2017 r.

Fundusz Dziekański Stypendium to kierowane jest do finalistów Olimpiady matematycznej, informatycznej oraz lingwistyki matematycznej. Przyznawane jest na cały okres studiów licencjackich. Wśród korzyści (oprócz pieniędzy) znajduje się indywidualny tok studiów i indywidualna opieka naukowa.

Więcej informacji o stypendiach znaleźć można pod adresem: www.matinf.uj.edu.pl/kandydaci/oferta-dla-najlepszych