Konferencja Liczby-Komputery-Życie 2016

2016-05-01

Serdeczenie zapraszamy na piątą edycję konferencji Liczby-Komputery-Życie, którą współorganiozujemy razem z Kołem Naukowym Bioinformatyki UJ, która odbędzie się już niedługo na naszym Wydziale. Konferencja ma na celu zapoznanie studentów z dostępnymi technikami i praktycznymi zastosowaniami matematyki i informatyki, o których rzadko mówi się na kursach bioinformatycznych.

Bioinformatyka jest interdyscyplinarną dziedziną nauki obejmującą wykorzystanie metod obliczeniowych do analizy i wnioskowania na podstawie danych biologicznych. Jest ona silnie powiązana z ewolucją molekularną i genetyką populacyjną. Wykorzystuje narzędzia matematyczne i informatyczne do badań nad informacją biologiczną zebraną w ciągu ostatnich dekad. Bioinformatyka stara się odpowiedzieć na pewne pytania biologiczne, rozwiązać problemy ujęte w ramy algorytmów i baz danych, tak aby usystematyzować, ujednolicić, a jednocześnie poszerzyć wiedzę biologiczną.

Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w dniach 8-10.04.2016 i będzie już to V-ta odsłona.

Wszystkie dokładne informacje znajdują się na stronie www.liczby-komputery-zycie.pl.