Zamek elektroniczny w siedzibie koła

2015-11-01

Dotychczas dostęp do siedziby KSI (sala 1173) odbywa się za pomocą zwykłego klucza. Zdecydowaliśmy się opracować własny zamek elektroniczny (niezależny od systemu wydziałowego), tak aby każdy członek KSI posiadający zwykłą legitymację studencką był w stanie wejść do Koła.